Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Laks

Laks er det vanlige navnet på flere arter i familien Salmonidae. Den vi er mest kjent med i Norge (og kaller laks) er atlanterhavslaks (Salmo salar).  Den lever over hele Nord-Atlanteren, og regnes for å bestå av mange til dels isolerte bestander som gyter i vassdrag med utløp til havet.

Man regner med at det har vært rundt 450 egne bestander av laks bare i Norge. Norske villaksbestander utgjør en stor andel av alle verdensbestanden, og dermed også en stor andel av den genetiske sammensetningen innenfor arten.

Laks er en populær mat. Klassifisert som en fet fisk, anses laks å være sunn på grunn av høyt innhold av protein, omega-3 fettsyrer og D-vitamin. Laks er intensivt oppdrettet i mange deler av verden, ikke minst langs norskekysten. Oppdrettslaks gir en betydelig produksjon av menneskemat, men er også sterkt omstridt, blant annet rundt spørsmål om dyrevelferd, sykdomssmitte og genetisk forurensning til villaks.

Knepp, Timothy

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.