Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Lapp (språk)

Lapp brukes av noen som betegnelse på den finsk-ugriske språkformen til samiske folk. Samene selv brukes ikke ordet lapp eller lappisk etc. om sin egen språkform, og noen kan oppfatte slik bruk som respektløst.

Samiske språk består av rundt 10 forskjellige dialekter som tales av rundt 25.000 mennesker i Nord-Europa. Seks av dem har standardiserte skriftlige former. Samisk språk inneholder mange låneord fra skandinavisk og noen fra russisk. Samiske språk er offisielt anerkjent som minoritetsspråk i enkelte regioner i Norge, Sverige og Finland.

Den britiske explorer Stephen Burrough utarbeidet et kort ordliste av dialekten Ter Sámi i 1557. Dette var den første kjente dokumentasjonen av et samisk språk. I dag er Ter Sámi nesten utryddet. Det ble talt av kun to personer i 2010.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.