Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

NIBIO

Forskningsstasjonen NIBIO Svanhovd ble etablert i 1936 av departementet for jordbruk, som en test- og demonstrasjonsgård for landbruksutvikling i subarktiske områder. Stasjonen er i dag en del av NIBIO – Norsk Institutt for Bioøkonomi forskning. Svanhovd har også full-losji konferansesenter for inntil 50 gjester. Vi befinner oss på grensen til Norge mot Russland. Fra våre kantine-vinduer ser vi inn i Russland. Her på 69o nord og 30o øst er vi er ikke bare langt nord, vi er også langt mer øst enn folk flest tror, faktisk lenger øst enn Istanbul. På Svanhovd arbeider vi med ulike områder av subarktisk landbruk eller naturforvaltning. Arbeidet med brune bjørner er en viktig del av oppgavene våre som gir stor oppmerksomhet fra skoler, media og turister. Vårt mål er hovedsakelig å forstå hvordan bestanden av bjørner utvikler seg over tid, og hvordan enkelte bjørner bruker området.

Dette er viktig å vite for å unngå problembjørner, det vil si bjørner som går inn i bebygde strøk for å finne matavfall eller predatere på husdyr. Annet arbeid som vi gjør inkluderer biologisk mangfold, klima, forurensning (vi overvåker for eksempel radioaktivt nedfall) og landbruksproduksjon, spesielt hvordan vi kan gjenopprette  gamle og lokale typer grønnsaker som har bedre motstandskraft. Et av de overordnede målene i alt vårt arbeid er å forstå fordeler og ulemper ved hvordan vi bruker økosystemtjenestene rundt oss, og også å finne økosystemtjenester som vi ennå ikke kjenner til.

Svanhovd vinteren 2015-16 (foto: Norges Grensevakt)

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.