Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

NIBIO

Stacioni hulumtues NIBIO Svanhovd është themeluar në vitin 1936 si një fermë testimi dhe demonstruese për zhvillimin e bujqësisë në zonat subarktike nga ministria e Bujqësisë.

  • Sot stacioni është pjesë e NIBIO – Institutit Norvegjez të Kërkimeve Bioekonomike.
  • Svanhovd gjithashtu ka një qendër të plotë për konferencën e bordit për 50 veta.
  • Eshttë vendosur në kufirin e Norvegjisë drejt Rusisë. Nga dritaret e kantines, shohim në Rusi.
  • Këtu në 69oN dhe 30oE ne nuk jemi vetëm në veri, por edhe më shumë në lindje sesa mendojnë shumica e njerëzve, që është në lindje të Stambollit.
  • Në Svanhovd ne punojmë në aspekte të ndryshme të bujqësisë subarktike ose të menaxhimit të natyrës.
  • Puna në arinjtë e kaftë është një pjesë e rëndësishme e punës sonë që tërheq shumë vëmendje nga shkollat, mediat dhe turistët.
  1. Qëllimi ynë është kryesisht për të kuptuar se si zhvillohen popullatat e arinjve dhe se si arinjtë individualë e përdorin këtë zonë. Kjo është e rëndësishme për të ditur për të shmangur mbartësit e problemeve, dmth. Të hyjnë në fshatra dhe qytete për të kërkuar mbeturina, ose duke kaluar në familjen e drerit verior.
  2. Punë të tjera që ne bëjmë përfshijnë biodiversitetin, klimën, ndotjen (ne po monitorojmë, për shembull, rënien radioaktive) dhe prodhimet bujqësore, veçanërisht se si të rivendosim llojet e vjetra dhe lokale të perimeve që kanë rezistencë më të mirë.
  3. Një nga qëllimet e përgjithshme në të gjithë punën tonë është të kuptojmë përfitimet dhe pengesat se si ne përdorim shërbimet e ekosistemit rreth nesh, si dhe të gjejmë shërbimet e ekosistemit që ende nuk i njohim.

Svanhovd in the winter 2015-16 (photo: Norges Grensevakt)

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.