Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Wilsonsyklus

Wilsonsyklus forklarer hvordan hav oppstår og forsvinner, og dermed også hvordan kontinenter dannes. Prosessene er drevet av platetektonikk, og deles i 6 faser. Wilsonsyklusen er oppkalt etter den kanadiske geofysikeren J. Tuzo Wilson (1908-1993).

Embryoniske havbasseng (fase A):

I begynnelsen er det et område i jordskorpa som har en varm kilde like under. Dette varme varme stedet varme opp jordskorpa og får det til å svulme oppover for så til slutt å brekke opp i to kontinenter. Med tiden vil det danne seg et mindre hav mellom dem. Den østafrikanske riftdalen er et eksempel på fase A.

Juvenile havbasseng (kontinentalrift, fase B):

Platene (eller kontinentene om du vil) fortsetter å skilles fra hverandre, mens begges kanter kjøles ned bl.a. fordi de kommer lenger vekk fra den varme kilden. Fordi de kjøles ned blir de tyngre og synker etterhvert under det nyformede havet. Rødehavet er et eksempel på fase B.

Eldre havbasseng (fase C):

Et stort hav har dannet seg mellom to kontinenter som fortsatt skilles mer og mer ad (divergerer). Det utvikles en midthavsrygg langs den divergerende grensen. Atlanterhavet er et eksempel på fase C.

Fallende havbasseng (subduksjonssoner, fase D):

Havet begynner å bli mindre. Det skjer fordi det dannes en subduksjonssone ved kanten av et kontinent, hvor en tektonisk plate glir nedunder en annen tektonisk plate. En eller begge plater hever seg helt eller delvis og havbassenget blir grunnere. Stillehavet er et eksempel på fase D.

Terminale havbasseng (fase E):

Når platene møtes danner magma fra dypet i subduksjonssonen små fjell. I Det skjer både metamorfisme (forandring i bergsammensetningen), folding (jordskorpa bretter seg) og forkastninger (jordskorpa sprekker). Havet blir smalt og uregelmessig. Et eksempel på fase E er Middelhavet.

Tektonisk pause (fase F):

Dette er det siste stadiet, hvor det ikke lenger er hav mellom de to platene som opprinnelig sprakk opp, men i stedet en fjellkjede. Et eksempel på fase F er Himalaya-fjellene.

Illustrasjon modifisert fra Pearson Education Inc. 2011

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.