Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Wilson cikli

Cikli Wilson shpjegon procesin e hapjes (fillimit) dhe mbylljes (përfundimit) të një oqeani.

Proceset, është drejtuar nga Pllaka Tektonike. Një shpjegim i thjeshtë i ciklit të Wilson përfshin dy faza, fazën e Hapjes dhe një fazë Mbyllëse, shpjeguar më poshtë në Fazën A në F (figura 1). Cikli Wilson, është emëruar nga gjeofizikani kanadez J. Tuzo Wilson (1908-1993). Cikli Wilson është i ndarë në 6 faza. 1. Pellgu Oqeanik Embrionik, 2. Pellgu i Oqeanit të Ri, 3. Pellgu i Maturuar i Oqeanit, 4. Pellgu i Rënë i Oqeanit, 5. Pellgu Terminal i Oqeanit  dhe 6. Ngjeshja (Përplasja kontinentale).

Pellgu Oqeanik Embrionik (Craton i qendrueshem nën një vend të nxehtë) Faza A: Së pari, ekziston një Craton kontinental i qëndrueshëm, i cili ka një vend të nxehtë vetëm nën të. Ky vend i nxehtë nxeh cratonin (kontinentin) dhe shtyn atë të ngrihet lart dhe në zonën e shpërbërjes korja kontinentale bëhet edhe më tepër e hollë dhe fillon të plasaritet, plasaritje e cila përfundimisht shkakton thyerjen e  kontinentit në dy kontinente dhe një
oqean të vogël  në midis. Lugina e çarjeve të Afrikës Lindore është një shembull i fazës A.

Pellgu i oqeanit të ri (Riftimi i hershëm i një kontinenti) Faza B: Tani fillon përhapja e pllakave tokësore dhe një oqean i vogël është formuar midis kontinenteve të reja të thyera. Ndërsa kontinentet vazhdojnë të fluturojnë, skajet e të dy kontinenteve do të qetësohen dhe për këtë do të bëhen më të rënda dhe do të fundosen poshtë detit të sapoformuar. Ky kufi quhet një kufi divergjent. Deti i Kuq është një shembull i fazës B.

Pellgu i Maturuar i Oqeanit (pellgu i plotë i oqeanit) Faza C: Faza C, është kur një oqean i madh është formuar ndërmjet dy kufijve kontinental dhe përhapja ndodh akoma. Një kreshtë e mesme e zhvilluar mirë është formuar përgjatë kufirit divergjent. Oqeani Atlantik është një shembull i fazës C.

Pellgu i Rënë i Oqeanit (Zona e nën-vendosjes) Faza D: Në këtë fazë, një zonë nën-vendosje është formuar dhe oqeani fillon të mbyllet. Një nga mënyrat më të thjeshta që formon një zonë nën-vendosje është në buzë të një kontinenti, ku një pllakë tektonike nënshtrohet nën një pllakë tjetër tektonike. Ky është një kufi konvergjent dhe
përfundimisht oqeani do të zhduket dhe gjithçka që mbetet janë mbetjet e një pellgu oqeani. Oqeani Paqësor është një shembull i fazës D.

Pellgu Terminal i Oqeanit (Mbyllja e Mbetjeve pellgut të Oqeanit  ) Faza E: Në këtë fazë, kontinentet janë gati të përplasen. Formimi i magmës ndodh thellë në zonën e subdukcionit dhe formohen malet e vogla. Në zonën e subdukcionit, si metamorfizmi (ndryshimi në përbërjen e shkëmbinjve), palosja (shtresat e tokës fillojnë “perkulen”) dhe ndodh rënia (çarje toka e tokës) ndodh. Kufiri është konvergjent dhe deti në këtë fazë është i ngushtë dhe të parregullt. Një shembull i fazës E është Deti Mesdhe.

Ngjeshja (Përplasja kontinentale). Faza F: Kjo është faza përfundimtare, përpara se zinxhiri i malit në fund të tij të
bjerë poshtë në një zonë malore të  rrafshuar nga erozioni (ky është rasti kur malet janë zhdukur deri në nivelin e detit). Në fazën F, të dy kontinentet që lëvizin drejt njëri-tjetrit do të përplasen dhe formohet një zinxhir malor. Një shembull i kësaj faze është Malet Himalaja.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.