Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Natężenie przepływu

Objętość wody przepływającej przez dany przekrój rzeki w jednostce czasu (najczęściej na sekundę). Jest to jedna z głównych charakterystyk rzeki, która informuje nas o tym, ile wody płynie w korycie rzecznym. Zazwyczaj wyrażane w m3/s.

Najogólniej można to opisać poniższym wzorem:

Q (m3/s) = A (m2) x V (m/s) czyli przepływ = powierzchnia x prędkość

W hydrometrii istnieje wiele metod pomiaru natężenia przepływu rzeki. W zależności od wielkości rzeki i jej charakterystyki wybiera się najbardziej odpowiednią metodę. Współcześnie służby odpowiadające za osłonę hydrologiczną, czyli pomiary hydrologiczne stosują głównie metody bazujące na pomiarze prędkości rzeki oraz powierzchni jej przekroju (np. metoda młynkowa, metoda ADCP).

Natężenie przepływu rzeki jest ważnym parametrem w wielu obliczeniach hydrologicznych, środowiskowych i inżynieryjnych. Używany jest m.in. przy szacowaniu zasobów wodnych, do obliczania bilansu wodnego lub przy projektowaniu różnego rodzaju budowli hydrotechnicznych.

Źródło: https://water.usgs.gov/edu/streamflow2.html

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.