Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Oz

Oz to zbudowany z warstwowanych skośnie piasków i żwirów wał o falistym grzbiecie (Fig. 1.) lub ciąg wydłużonych pagórków (Fig. 2, 3, 4) utworzony przez wody roztopowe, płynące w kanałach podlodowych (ozy subglacjalne), wewnątrzlodowcowych (ozy inglacjalne) lub otwartych szczelinach na powierzchni lodowca (ozy supraglacjalne).

Ozy subglacjalne są często zlokalizowane w obrębie rynien podlodowcowych. Najczęściej są ułożone (zorientowane) prostopadle do czoła lądolodu (lodowca).

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.