Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego

Polska jako jeden z sygnatariuszy Traktatu Spitsbergeńskiego w pełni wykorzystuje swoje prawa do prowadzenia badań naukowych. W pobliżu ujścia fiordu Hornsund istnieje wykorzystywana od 1957 roku stacja polarna Polskiej Akademii Nauk.

Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego zlokalizowana jest nad zatoką Białego Niedźwiedzia (norw. Isbjørnhamna) w fiordzie Hornsund, w południowej części Spitsbergenu, będącego największą wyspą archipelagu Svalbard. Stacja leży w granicach Parku Narodowego Południowego Spitsbergenu, chroniącego unikatową arktyczną przyrodę. Położenie geograficzne Stacji czyni z niej wysuniętą najdalej na północ, całoroczną polską instytucję badawczą.

Stacja w Hornsundzie to nowoczesna, interdyscyplinarna platforma naukowa, w której realizowane są projekty badawcze, mające na celu lepsze poznanie funkcjonowania systemu arktycznej przyrody i zachodzących w niej zmian. Stacja należy do międzynarodowej sieci obserwatoriów badawczych. Monitoring prowadzony jest w cyklu całorocznym, a wyniki pomiarów przesyłane są do międzynarodowych baz danych.

Hornsund – by Tomasz Wawrzyniak

Stacja jest obsługiwana przez około 10 pracowników, którzy przebywają w niej przez cały rok. W okresie wiosenno-letnim ich liczba kilkukrotnie wzrasta, gdyż służy wtedy dla wielu wypraw polskich i zagranicznych instytutów naukowych oraz uniwersytetów.

Oprócz budynku mieszkalnego wraz z laboratoriami, znajdują się tu również warsztat naprawczy z agregatownią, garaże, hangary dla łodzi i sprzętu pływającego, magazyny oraz oczyszczalnia ścieków. Okoliczne chaty traperskie są również wykorzystywane jako bazy terenowe i są przez Polaków konserwowane za zgodą i przy współpracy Gubernatora Svalbardu.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.