Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Traktat Spitsbergeński

Dokument podpisany lutego 1920 roku w Paryżu, znany również jako Traktat Paryski. Wszedł w życie 14 sierpnia 1925 roku, a jego sygnatariuszami były: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Dania, Francja, Włochy, Japonia, Holandia i Szwecja. Polska podpisała umowę 2 września 1931 roku. Na stan z 2018 roku państw-sygnatariuszy traktatu jest 46.

Zgodnie z dokumentem archipelag Svalbard stanowi własność Norwegii jako tak zwane terytorium zależne, ale państwa, które go podpisały mogą korzystać z jego zasobów naturalnych i prowadzić badania naukowe na jego terenie. Prawa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej wykorzystuje jedynie Norwegia i Rosja, eksploatując złoża węgla kamiennego.

Pozostałe państwa, w tym również Polska, prowadzą tylko badania naukowe — na Spitsbergenie, największej wyspie archipelagu, znajduje się kilka polskich stacji badawczych, m.in. Polska Stacja Polarna Hornsund czy Stacja Polarna „Petuniabukta”.

Władzę na Svalbardzie sprawuje gubernator, który ma swoja siedzibę w Longyearbyen.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.