Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»
Other languages:

Translokacja gatunkowa

Translokacja gatunkowa jest coraz powszechniejszą praktyką ochrony przyrody, polegającą na zamierzonym i planowanym przemieszczaniu populacji zwierząt i roślin z jednego siedliska do innego, tak aby zwiększyć szansę na przetrwanie lub odbudowę gatunku.

Można wyróżnić 3 rodzaje translokacji gatunków:

  • introdukcja: przeniesienie na obszar, na którym wcześniej gatunek nie występował;
  • reintrodukcja: przeniesienie na obszar, na którym gatunek występował w przeszłości;
  • uzupełnianie: zwiększenie liczebności populacji w określonym siedlisku.

Translokacja jest szczególnie powszechna w zarządzaniu gatunkami kluczowymi i zagrożonymi. Jednak metoda ta wzbudza kontrowersje. Podczas gdy translokacje w obrębie obecnego zasięgu gatunków są szeroko akceptowane, szczególne ryzyka są związane z przenoszeniem gatunków poza ich zasięg (tzw. migracja/kolonizacja wspomagana).

Do pionierskich przykładów reintrodukcji należy przywrócenie piżmowoła (Ovibos moschatus) w europejskiej części Arktyki.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.