Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»
Other languages:

Zhvendosja e specieve

Zhvendosja e specieve është një praktikë gjithnjë e më e zakonshme, si në ruajtjen e kafshëve të egra dhe si mjet zbutës, i bazuar në levizjet e qëllimshme dhe të planifikuara të kafshët / bimët. Nga një vend për lëshim në një tjetër, në mënyrë që o të rrisë mundësinë e mbijetesës ose rikuperimit të një specie ose si pjesë e programit të rigjenerimit.

Ka 3 lloje të zhvendosjes së specieve:

  • hyrja: lëvizja në një zonë ku specia nuk dihet se ka ekzistuar më parë;
  • rikthimin: lëvizja në një zonë ku ekzistojnë speciet;
  • ripërtëritja: Një numër individësh janë shtuar në një popullsi ekzistuese.

Zhvendosja e specieve është veçanërisht e zakonshme në menaxhimin e specieve të kërcënuara dhe speciet kryesore. Megjithatë, kjo metodë është gjithashtu shumë e diskutueshme. Ndërsa zhvendosjet brenda një zone specifik të specieve janë pranuar gjerësisht, probleme të veçanta lidhen me zhvendosjen e specieve jashtë zonës të tyre – një lloj zhvendosje e cila është quajtur kolonizimi i asistuar ose migrimi i asistuar. Rikthimet kërkimore përfshijnë Muskox (Ovibos moschatus) në pjesën evropiane të Arktikut.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.