Zinxhir ushqimor

  • Një zinxhir ushqimor është një rrjet linear i lidhjeve në një rrjet ushqimor duke filluar nga organizmat prodhuese (të tilla si bar apo pemë, të cilat përdorin rrezatimin nga dielli për të bërë ushqimin e tyre) dhe përfundojnë në speciet e predatorëve apex (si arinjtë e thinjur ose balenat vrasëse).

Source: Amada44

 

 

 

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.