Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Sekwestracja dwutlenku węgla

Sekwestracja dwutlenku węgla (ang. Carbon capture and storage, CCS) to proces redukcji emisji mający na celu zapobieganie uwalnianiu dużych ilości dwutlenku węgla do atmosfery. Dwutlenek węgla ze spalania paliw w elektrowniach i przemyśle, który zostałby uwolniony do atmosfery, jest wychwytywany, sprężany i wtłaczany do podziemnych formacji geologicznych w celu bezpiecznego i stałego przechowywania. Łańcuch tego procesu składa się z trzech części; wychwytywanie dwutlenku węgla, transport dwutlenku węgla i bezpieczne przechowywanie dwutlenku węgla pod ziemią, w wyeksploatowanych wyrobiskach lub głębokich solankowych formacjach wodonośnych.

Największe ryzyko środowiskowe związane z CCS dotyczy długoterminowego przechowywania – wyciek gazu, zarówno stopniowy, jak i katastrofalny (np. w wyniku trzęsienia ziemi), może zniweczyć początkowe korzyści środowiskowe związane z wychwytywaniem i magazynowaniem emisji dwutlenku węgla, a także może mieć szkodliwy wpływ na ludzkie zdrowie.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.