Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Banka e farës

Një bankë e farës është një depo e kuruar me farëra të dizajnuara për të ruajtur diversitetin gjenetik nën kushte të kontrolluara. Farat ruhen në kushte të ftohta dhe të thata.

Qëllimet kryesore të një banke të farës mund të jenë:

  • sigurimi i ushqimit,
  • përshtatja ndaj ndryshimeve klimatike,
  • ruajtja e biodiversitetit,
  • mbrojtja e sigurisë ushqyese,
  • reduktimi i varfërisë
  • dhe sigurimi i bujqësisë së qëndrueshme.

Një nga bankat më të njohura në farën e farave globale.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.