Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Cryopeg

Cryopegs janë pellgje me ujë të përhershëm, me ujë të tejmbushur me ujë ose një shtresë e terrenit të ngrirë që është përgjithësisht cryotic (duke formuar një pjesë të permafrost), por ngrirja është parandaluar nga ulja në pikën e ngrirjes për shkak të përmbajtjes së solucioneve të tretura ose vrimëza uji

Cryopegs përbëjnë habitatin e vetëm në Tokë që karakterizohet nga temperatura të përhershme nën zero, kripësi të lartë dhe izolim nga ndikimi i faktorëve të jashtëm gjatë kohës gjeologjike. Cryopegs janë habitate për mikroorganizmat, si bakteret.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.