Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Natën polare astronomike

Natën polare astronomike ndodh në vendet ku qendra gjeometrike e Diellit nuk ngrihet mbi 18 gradë poshtë vijës së horizontit për të paktën 24 orë (nuk ka muzg astronomik gjatë solsticit të dimrit). Ajo ndodh në latituda të vendosura 18 gradë në veri të Rrethi Arktik dhe 18 gradë në jug të rrethit Antarktik, i cili kufizon atë në latitudën në veri të 84,56 ° N dhe në jug të 84,56 ° S. Kjo do të thotë se për të paktën 24 orë aty nuk do të ketë rreze dielli duke arritur latitudën brenda 5 ° gjerësi të Polit.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.