Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»
Other languages:

Shkalla kohore gjeologjike

Shkalla kohore gjeologjike (GTS) është një sistem i ndërtuar nga datat kronologjike që lidhet me stratigrafinë në kohë. Nuk është koha si psh kalendari që ne përdorim sot. Në vend të kësaj, ajo ndan historinë e Tokës në periudha të ndryshme, të cilat janë të ndryshme në gjatësi dhe bazohen në ngjarje të rëndësishme në historinë e Tokës, që krijojnë disa kufij në shkëmb. Afati kohor është i ndarë në Eone, Era, Periudha dhe Epoka.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.