Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Shkalla Okta

Në meteorologji, mbulimi i reve matet në oktas. Njësia e sasisë së reve – okta – është një e teta e kupolës së qiellit e mbuluar me re. Qielli duhet të ndahet në tetë kuti, atëherë të gjitha retë e dukshme janë të grumbulluara në këto kuti.

Numri i kutive të mbushura është sa oktat e reve që janë atje.

Sasia e reve është përgjithësisht e rrumbullakët deri në okta tjetër. Për shembull ‘2 dhe pak’ okta është e rrumbullakosur në 3 okta.

Përjashtim është kur vihet re më shumë se 7, por më pak se 8 okta – në këtë rast sasia e resë rrumbullakohet deri në 7 okta.

  • 0 okta përfaqëson mungesën e plotë të reve.
  • 1 okta përfaqëson një sasi prej një e teta ose më pak, por jo zero.
  • 7 okta përfaqëson një sasi prej shtatë e tetd apo më shumë, por jo mbulim të plotë të reve.
  • 8 okta përfaqëson mbulimin e plotë të reve pa ndërprerje.
  • 9 okta përfaqëson qiellin e errësuar nga mjegulla ose fenomenet e tjera meteorologjike.

 

 

IMAGE: Ahmad etal Eksperimentale Agrometeorologjia – Figura Shkencore mbi HulumtiminGate.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.