Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Skala oktantowa

W meteorologii zachmurzenie jest mierzone w oktach. Jednostka, czyli oktant, to 1/8 nieboskłonu. Brany jest pod uwagę cały nieboskłon, a więc i chmury, które faktycznie mogą znajdować się nawet kilkadziesiąt kilometrów od miejsca obserwacji. Niebo dzielone jest na osiem pól, a następnie wszystkie widoczne chmury są komasowane w tych polach.

Liczba wypełnionych pól to liczba oktantów chmur.

Wyniki są zazwyczaj zaokrąglone do wyższej wartości, np. nieco ponad 2 oktanty oznacza 3 oktanty. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obserwuje się więcej niż 7, ale mniej niż 8 oktantów – w tym przypadku liczba chmur jest zaokrąglana w dół do 7.

I tak na przykład:

  • 0 oznacza całkowity brak chmur,
  • 1 oktant oznacza chmurę w wysokości 1/8 lub mniej, ale nie 0,
  • 7 oktantów oznacza chmurę o wielkości 7/8 lub więcej, ale nie pełną chmurę,
  • 8 oktantów reprezentuje pełne zachmurzenie bez przerw,
  • 9 oznacza niebo zasłonięte mgłą lub innymi zjawiskami meteorologicznymi.

Rysunek: Ahmad etal Experimental Agrometeorology, Scientific Figure na ResearchGate.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.