Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Yoik

Muzika tradicionale Sami, një formë e këngës e cila përdor shkallë unike dhe vokale. Është pothuajse ekskluzivisht vokal (ndonjëherë i shoqëruar me bateri).

Ajo ka shumë funksione sociale:

  • ndarjen e kujtimeve,
  • ndërtimin e komunitetit (brenda familjes dhe brenda shoqërisë),
  • për vetë-shprehje personale,
  • për të qetësuar drerin verior ose për të trembur ujqërit.

Këngëtarja mund të tregojë historinë me fjalë, melodi, ritëm, shprehje ose gjeste.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.