Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Yedoma

Yedoma – kompleks akull i pasur me karbon – është permafrost i moshës pleistocenike (formuar gjatë epokës së fundit të akullnajave) që përmban një sasi të konsiderueshme të materialit organik me përmbajtje akulli 50-90% në vëllim.

Yedoma mbulon rreth një milion kilometra katror përgjatë bregdetit prej 7000 km të shelfit Arktik Siberian Lindor.

Shkrirja e yedomës është një burim i rëndësishëm i metanit atmosferik dhe kontribuon në tërheqjen e bregdetit lindor të Siberisë dhe Alaskës.

Image: Shpërndarja Yedoma http://apgc.awi.de (Licenca Creative Commons Attribution 4.0).

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.