Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Криосфера

Криосферата е част от земната система, която съдържа замръзнала вода, под една или друга форма. Замразена вода се намира на земята основно като морски лед, езерен лед, речен лед, снежна покривка, ледници, ледове, ледени рафтове и замръзнала земя (която включва и вечно замръзнала земя).
Водата във всяка от тези подсистеми остава замразена за различни периоди от време. Снежната покривка и сладководният лед са сезонни, което означава, че се разширява и отстъпва със сезоните. Повечето морски лед, с изключение на лед в централния Арктически океан, продължава само няколко години, ако не е сезонно.

Ледените листове и смляният лед обаче могат да останат замразени за 10 000 – 100 000 години в даден момент,  или дори много по-дълго. Ледът в части на Източна Антарктида може да е стар от  1 милион години, или повече.

Антарктида, особено Източния Антарктически лед, държи 90% от обема на леда в света. Северното полукълбо, от друга страна, има най-голямата площ на сняг и лед през зимата (отнема около 23% от повърхността на двете полукълба през зимата).
Заедно, компонентите на криосферата играят важна роля в модулацията на климатичната система на земята. Снегът и ледът отразяват по-голямата част от лъчението, получено от слънцето, което помага да се регулира температурата на планетата. Освен това разпределението на сняг и лед се свързва с температурните разлики около земята, които водят до ветрове и океански течения.

 

 

 

Арктически лед: © NASA

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.