Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Kryosfære

Kryosfæren er den del af jorden, hvor vand er frossent. Kryosfæren omfatter havis, frosne søer, frosne floder, snedække, gletsjere, iskapper, isshelf og frossen jord (som inkluderer permafrost).

Det varierer hvor lang tid vandet er frossent i disse forskellige steder. Sne og ferskvandsis kan være sæsonbestemt, så der er mere om vinteren og mindre om sommeren. Det meste af havisen, med undtagelse af havisen centralt i det Arktiske Hav, varer kun en sæson eller få år.

Iskapper og frossen jord kan dog forblive frossen i 10.000 til 100.000 år ad gangen. Is i den centrale del af Østantarktis menes at være over 1 million år.

Antarktis, især den østantarktiske iskappe, udgør i øjeblikket 90% af jordens volumen af is. På den anden side har den nordlige halvkugle de største sne- og isområder om vinteren. Sne og is dækker omkring 23% af den nordlige halvkugle om vinteren.

Kryosfæren spiller en vigtig rolle i forbindelse med jordens klimasystem. Sne og is reflekterer det meste af solens indstråling, hvilket har betydning for jordens temperatur. Desuden påvirker jordens is- og snedække temperaturforskelle, som driver vind og havstrømme.

Selvom kryosfæren først og fremmest præger de polare regioner, så findes elementer af kryosfæren på næsten alle breddegrader. De er meget nyttige indikatorer på verdensomfattende klimaændringer. Is på land udgør omkring 75% af jordens ferskvand. Efterhånden som denne is smelter, finder vandet vej til havet. Dette er et vigtigt forskningsemne, eftersom udregninger viser, at den grønlandske og antarktiske iskappe kan hæve vandstanden i verdenshavene med henholdsvis 7 og 57 meter.

 

Ice in the Arctic: © NASA

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.