Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Ледолог

Ледологията е изследването на снега и леда и техните физични свойства. Ледолозите анализират образуването, движението и въздействието на различните видове ледници и заледявания, например планински ледници, ледени шапки, ледове и ледни рафтове. Голяма част от изследванията, проведени от ледолозите, анализират как ледниците и ледените шапки се движат и се променят в отговор на изменението на климата и как тези промени на свой ред влияят на климата и околната среда.

Ледолозите  провеждат експерименти и събират данни в отдалечени полеви райони, особено в ледниците, на които инсталират и поддържат електронни измервателни уреди  за измерване на масовия баланс (разлика между процентите на натрупване и аблация). Също така събират проби от лед и сняг, за да проверят различни критерии, включително физични свойства, както и химически състав. Ледолозите  използват сателитни и въздушни дистанционни датчици за изследване на разпределението на лед и поведението му. След работа на терен ледолозите пишат доклади за експерименталните открития и синтезират изследванията.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.