Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Мигриращи птици

Миграцията представлява  редовното движение на животни между районите, в които живеят, в различно време на годината. Около 5 милиона земни птици мигрират всяка година от Европа и Азия, предимно в Африка. Много видове птици мигрират по същите маршрути, като следват физически характеристики като брегови линии, планински хребети и речни долини. Най-често пътуваните маршрути са известни като полети.

Най-честата причина за миграция в определен сезон е за да се намери  храна, подслон и вода, които могат да варират в зависимост от сезоните. Миграцията може да се случи и на различни етапи от живота. Понякога избраната дестинация може да е по-безопасна за младите, поради по-малко хищници или повече подслон. В други случаи местоназначението е по-безопасно, защото животното изисква различен вид местообитание, когато е по-младо на възраст, в сравнение с времето, когато е вече е по-старо.

Миграцията означава няколко седмици или дори месеци на пътуване, които могат да включват преминаване на екологични бариери, като планини, морета и пустини. Птиците трябва да се справят и да решават редица физиологични и екологични проблеми,  като посрещане на енергийните нужди на продължителния  полет , и намиране на подходящи места за зареждане с храна и вода по маршрута, и т.н. Основен проблем, обаче,  е ориентацията и навигацията: вече са запознати с маршрута и  местообитанията за пребиваване, които им позволяват да оцелеят през предходните години, младите птици, които мигрират за пръв път, трябва да достигнат своята специфична за вида, зона за презимуване, която все още е неизвестна за тях. Птиците се управляват от изключителните си  навигационни умения, които не са напълно известни към днешна дата, въз основа на визуални (слънце, светлинна поляризация, конфигурация на звездите), и невизуални (магнитно поле) вътрешни компас системи. Съществува и силен генетичен компонент на миграцията по отношение на времето и маршрута, но това може да бъде променено от въздействията върху околната среда.
Мигриращите птици могат да бъдат засегнати тежко, когато са най-уязвими. След много дълги пътувания,  те са изправени пред безброй опасности. Те включват унищожаването и деградацията на естествените местообитания, загубата на критични междинни места като крайбрежните влажни зони, незаконното ловуване, отравянето, замърсяването и  сблъсъците с лошо разположена инфраструктура, като електропроводи и вятърни турбини.

В резултат на това,  повече от 40% от мигриращите видове птици намаляват и близо 200, и са класифицирани като глобално застрашени.

Арктическият  рибар е известна мигрираща птица и носител на рекорд по отношение на това доколко често мигрира.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.