Хиндкастинг

Хиндкастинг  е процес на тестване на компютърни модели (например модели за промяна на климата), като се сравняват с действителните исторически наблюдения, за да се определи доколко моделите съответстват на историческия запис. Модел, който не съвпада с историята, няма да доведе до реалистични прогнози, така че е необходимо да се променят параметрите, за да се приспособят по-добре наблюденията. Ако моделът съвпада с наблюдаваните температурни записи, това означава, че той съответства на наблюденията и следователно е по-надежден.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.