Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Aurora (Nordlys, Sydlys og Polarlys)

Aurora er når lys udsendes, fordi stærkt ladede partikler fra solens plasma (solvinde) kolliderer med gasserne i jordens atmosfære, navnligt termosfæren. Forskellige gasser udsender forskellige frekvenser af elektromagnetiske bølger (farver på lyset), derfor bestemmes den kemiske sammensætning i atmosfæren ud fra farverne i polarlyset.

I en højde på mellem 100 og 200 km, hvor størstedelen af polarlys opstår, er hovedbestanddelene i atmosfæren atomisk oxygen (O) og molekylært nitrogen (N2). Procentdelen af hver enkelt gas varierer og er afhængig af højden. Atomisk oxygen er den mest almindelige gas i højder over 150 km. Den udsender hovedsageligt grønne og røde farver, når den kolliderer med ladede partikler. Molekylært nitrogen, som er mest almindelig i højder mindre end 150 km er ophav til de røde, blå og lilla farver. Derudover forstærker interaktion mellem oxygen og nitrogen atomer den grønne farve udstråling.

 

De ladede partikler, der kommer ind i jordens magnetsfære, bliver guidet af geomagnetiske feltlinjer ind i bånd, der kaldes Aurora oval, de er koncentrerede omkring den magnetiske Nord- og den magnetiske Sydpol.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.