Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Aurora (Nordlys/Sørlys, Polarlys)

Aurora er lys fra kollisjoner mellom svært ladede partikler fra sola (dvs. solvind) og gasser i den delen av jordens atmosfære som kalles termosfæren. På norsk kaller vi aurora for nordlys når det skjer på den nordlige halvkule, og for sørlys når det skjer på den sørlige halvkule. En fellesbetegnelse for de to er polarlys. Fargene vi ser i en aurora bestemmes av høyden der kollisjonene oppstår.

Det er fordi sammensetningen av gasser varierer mellom høydelagene, og ulike gasser avgir ulike frekvenser av elektromagnetiske bølger (som skaper det vi ser som farger av lys). Aurora forekommer oftest i 100 til 200 km høyde.

Atomisk oksygen (O), som er den mest utbredte gassen over 150 km, gir mest grønne og røde farger når den kolliderer med solvind. Molekylært nitrogen (N2), som det er mer av under 150 km gir røde, blå og fiolette farger. Samspill mellom oksygen og nitrogen øker også de grønne fargene.

Aurora oppstår når ladede partikler i solvinden når jordas atmosfære og formes av geomagnetiske felt til bånd av ‘dansende’ lys. Aurora opptrer oftest nær polområdene (derfor også kalt polarlys). Vi sier gjerne nordlys når aurora skjer i arktiske strøk, og sørlys når det skjer i Antarktis.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.