Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Åtseleter

Åtseletere er dyr som spiser av allerede døde dyr. Typiske åtseletere er rev, bjørn og kråke, og virvelløse dyr som spyfluer, snegler og leddorm. Noen av åtseleterne er også predatorer, som dreper dyr. Åtseletere utfyller nedbryternes rolle i arbeidet med å bryte ned døde større dyr. Når et slikt dyr dør kommer først åtseleterne, og de gjør den største jobben med nedbrytingen.

I denne filmen kan du se åtseletere i arbeid på et rådyrkadaver. Kilde: NRK.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.