Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Nedbryter

Nedbrytere omdanner dødt organisk materiale til en form som kan tas opp av primærprodusenter og bli til nytt levende materiale. Nedbryterne har en helt nødvendig rolle her på jorda. Uten nedbrytere ville trolig de fleste næringsstoffer gå tapt. Resirkulasjonen av næringsstoffer (karbonsyklusen) ville i hvert fall gå svært sakte, og jordkloden ville vært et helt annet økosystem å leve i.

Typiske nedbrytere er sopp og mikroorganismer, men økologisk sett bør vi ikke glemme de større åtseleterne. Åtseleterne utfyller nedbryternes rolle i arbeidet med å bryte ned døde større dyr. Når et slikt dyr dør kommer først åtseleterne (rovdyr som rev, bjørn og kråke, samt virvelløse dyr som spyfluer, snegler og leddormer), og de gjør den største jobben. For dødt plantemateriale derimot er det sopp og mikroorganismer som gjør det meste av nedbrytingen.

Foto:
Sopp som bryter ned trevirke er en av de store gruppene av nedbrytere i naturen. Foto: Courtney Celley/USFWS, CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0), via Wikimedia Commons).

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.