Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»
Other languages:

Sopp

Sopp tilhører et eget rike som kalles Fungi. Dette er organismer som verken er planter eller dyr. De kan ikke alene drive fotosyntese, slik som plantene kan. De lever derfor ofte i symbiose med planter. En av de største rollene sopp har i naturen er å være nedbrytere.

Det finnes langt flere sopptyper i naturen enn de folk flest forbinder med sopp. Den velkjente soppen med stilk og hatt er bare en gruppe sopp («storsopper»). I tillegg har vi sopper du ikke kan se med det blotte utrenede øye. Disse lever f.eks. underjordisk eller som del av lav på stein og trær.

Foto:
Sopp med stilk og hatt er den mest kjente, men bare en av mange soppformer in naturen. Foto: Paul E. Aspholm, NIBIO.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.