Μεσαίος λιθώνας

Ο  λιθώνας (μοραίνα) είναι το υλικό (συνήθως χώμα και βράχος) που μεταφέρεται από έναν παγετώνα και στη συνέχεια αποτίθεται.

Ένας από τους τύπους λιθώνων που δημιουργούνται από αποθέσεις είναι ο μεσαίος λιθώνας. Δημιουργείται όταν συγχωνεύονται δύο παγετώνες και οι άκρες τους συναντώνται, με συνέπεια την δημιουργία μιας εγκάρσιας γραμμής στο κέντρο του νέου, μεγαλύτερου παγετώνα. Η γραμμή σχηματίζεται από το υλικό των δυο πλευρικών λιθώνων των συγχωνευμένων παγετώνων.

Οι μεσαίοι λιθώνες σχηματίζονται μόνο στη ζώνη διαλυτικής διάβρωσης ενός παγετώνα και γι ‘αυτόν τον λόγο είναι καλοί δείκτες για το που βρίσκεται η γραμμή μεταξύ της ζώνης συσσώρευσης και της ζώνης διαλυτικής διάβρωσης.

Όταν ο πάγος του παγετώνα λιώνει, μένει πίσω μια ράχη υλικού κατά μήκος του κέντρου της κοιλάδας.

Jerome Wyckoff, https://www.britannica.com/science/medial-moraine

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.