Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Аурора

Аурора претставува емисија на светлина предизвикана од судири на високо енергетски, наелектризирани честички кои произлегуваат од плазмата која ја исфрла Сонцето (соларен ветар) со гасовите во делот од Земјината атмосфера наречен термосфера. Различни гасови емитираат различни фреквенции на електромагнетни бранови (или бои на светлина), поради што боите видливи за време на аурорската активност се одредени од хемиската композиција на атмосферата на височините каде се случуваат и самите судари.

На височина помеѓу 100 и 200 км, каде повеќето од аурорите се случуваат, основните составни делови на атмосферата се атомскиот кислород (О) и молекуларниот азот (N2), со различни проценти од секој гас, во зависност од височината. Атомскиот кислород, кој е во изобилство на височини над 150 км, е оној кој емитира црвени, сини и виолетови бои. Понатаму, соодносот меѓу атомите на кислород и азот предизвикуваат емисии со силна зелена боја.

Како наелектризираните честички влегуваат во Земјината магнетосфера, така тие се насочени од силовите линии на геомагнетното поле во групи наречени аурорални овали, концентрирани околу Северниот и Јужниот магнетен пол.

 

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.