Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Црн јаглерод

Црниот јаглерод е резултат од загадувањето поттикнато од недовршеното согорување на фосилни горива, биогорива и биомаса. Тоа е најмоќниот ефект за глобално затоплување. Како што и самото име кажува, црн карбон е дел што абсорбира светлина многу ефикасно.

Најголемите извори на црн јаглерод на Арктикот се пожарите: согорувањето на агрикултурата, дизел возилата на патиштата, пожар во домовите, како и согорување на нафтата во индустријата. Согорувањето на гасовите исто така е голем извор на црн јаглерод.

Атмосферскиот црн јаглерод е резултат на долгото постоење на црн карбон на Земјата, а последиците се следни:

  • абсорбира силно сончево зрачење и го засилува затоплувањето во атмосферата,
  • абсорбцијата на светлината е подобрeна одразувајќи површини на снег и мраз,
  • депонираните делови со црн карбон предизвикуваат поцрнување на снегот и мразот,

црниот  јаглерод има пократок живот во атмосферата спореден со гасовите на стаклена градина како CO2 – ова значи дека можеме да го понишитиме. Покрај сето ова, црниот карбон има и директно влијание на нашето здравје, кое предизвикува респираторни болести.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.