Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Svart karbon

Svart karbon er forurensning som skyldes ufullstendig forbrenning av fossilt materiale (kull, olje, dyremøkk, planterester m.m.). Det består av mørke partikler (også kalt svevestøv, sot) som er dels karbon, dels hydrogen. De kan også dannes når kjøretøy sliter ned asfaltdekket på veier.

De største kildene til sorte karbonutslipp er på verdensbasis (i vilkårlig rekkefølge): skogbranner, jordbruk, dieseldrevne kjøretøyer, boligoppvarming, olje- og gassraffineri og annen industri. Atmosfærisk svart karbon kan transporteres langt, og kan flytte seg over hele kloden.

Konsekvenser av svart karbon forurensing er blant annet:

  • Avsettter partikler på snø og is, som blir mørkere. Det påvirker issmeltningen og det senker albedo
  • Direkte helseeffekt ved å forårsake luftveissykdommer

Svart karbon har en kort levetid i atmosfæren (fra dager opptil en uke). Det betyr at det er lettere å gjøre noe med denne type forurensing sammenlignet med drivhusgasser som CO2.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.