Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Brinikkel

Brinikler er traktformede kanaler gjennom sjøis. De er en form for isstalakitter. De strekker seg fra overflata av sjøisen ned mot bunnen av sjøen. De finnes i veldig kaldt saltvann, typisk i polare strøk.

De dannes fordi det oppstår lokale forskjeller i vannets saltkonsentrasjon. Det igjen skaper en strømning i vannet, hvor vannet i strømningen holder lavere temperatur enn det omkringliggende vannet. En tynn hinne av is former derfor dette vannet til et rør, og leder det ned mot havbunnen. Brinikler kan derfor fryse i hjel bentiske dyr, et lokalt drama du kan se i filmen under.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.