Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Diatomer

Diatomer er encellede alger med et ytre skjelett laget av silika. De kan bare ses i detalj under mikroskop, og har et stort utvalg av former, til dels med vakre mønstre. Silisiumskallene blir etterlatt når en diatom dør, og danner diatoméjord, som brukes til mange nytteformål av mennesker.

Diatomer har vært på jorda i flere millioner år. De finnes praktisk talt i alle miljøer fra vann til is til jord. I vann kan de dukke opp både fritt i vannmassene (som fytoplankton) eller festet til underlaget (bentisk). De er blant de mest tallrikge algene, spesielt i Antarktis, og kan også leve i sjøis. Diatomer er en stor matressurs for andre organismer. De er også svært effektive på fotosyntese, og produserer 25-40% av oksygenet vi har tilgjengelig.

Diatom arten Cymbella cistula. Foto: Mark B. Edlund, Ph.D.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.