Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Diatoméjord

Diatoméjord (også kalt kiselgur) er et pulver som lages av fossiler fra diatomer. Det inneholder 80-90% silika. Det finnes to hovedtyper av diatoméjord: matvarekvalitet, som er egnet til konsum, og filterkvalitet, som er uspiselig, men har mange industrielle anvendelser.

Over hele verden er det gamle forekomster av disse diatomene, noen så gamle som 50 millioner år. Det ble først oppdaget i 1837 av en bonde i Tyskland, og ble snart funnet å være et ideelt slipemiddel for polering av metaller og smykker. I dag brukes diatoméjord til for eksempel:

  • Bekjempelse av sopp og skadedyr (ikke giftig for mennesker, tørker insekter ut)
  • Slipemiddel
  • Filtrering/rensing (svømmebassenger, drikkevann)
  • Som kosttilskudd
«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.