Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Diapause

Diapause kommer fra det greske ordet diapausis, som ganske enkelt betyr «pause». Det er en fenomen i naturen som først ble beskrevet av entomologen William Wheeler i 1893.

Diapause er en pause (en dvale) i livssyklus som styres av endringer i hovedsakelig det abiotiske miljøet (f.eks. mengde dagslys og temperatur), men også endringer i mattilgang, som gjerne er følgeeffekter av endringene i det abiotiske miljøet.

Diapause er normalt en evolusjonær tilpasning, dvs. det er noe som er genetisk programmert i dyret og ikke noe som oppstår bare nå og da. Diapausen gjør at dyrene lettere kan leve i områder som regelmessig har harde levekår.

Diapause er typisk for mange insekter og midd, noen krepsdyr og snegler. Men også pattedyr kan ha en form for diapause, f.eks. brunbjørnens forsinkede implantasjon.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.