Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Diapause

Diapause vjen nga fjala greke diapausis, që do të thotë “pauzë”, dhe u përshkrua për herë të parë nga entomologu William Wheeler në 1893. Këto janë vonesat e ciklit jetësor të shkaktuar nga ndryshimet në abiotikë, ndryshimet në ditën, temperaturën ose disponueshmërinë e ushqimit.

I shënuar me një gjendje të përgjumur, rëndësia ekologjike dhe evolucionare e diapauzës qëndron në atë që kjo strategji lejon që kushtet e ashpra mjedisore të tejkalohen duke parandaluar zhdukjen e popullsisë.

Është tipike e shumë insekteve dhe marimangave, disa krustaceve dhe kërmijve.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.