Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Horisontal genoverføring

Ved horisontal genoverføring flyttes genmateriale (DNA) mellom allerede levende organismer. Normalt skjer overføring av genmateriale kun når det dannes nye organismer ved reproduksjon, enten ved befruktning eller partenogenese. Horisontal genoverføring via bakterier skaper f.eks. antibiotiskresistens, som anses som et økende helseproblem. Tre typiske mekanismer for horisontal genoverføring i mikrober er transformasjon, transduksjon og konjugering. En sjettedel av genomet til bjørnedyr er funnet å komme fra horisontal overføring, noe som muligens kan forklare deres utsøkte evne til å tilpasse seg ekstreme miljøforhold.

I motsetning til den vertikale overføringen av gener under reproduksjon, blir genmateriale som overføres horisontalt ikke alltid overført videre til organismens fremtidige avkom. Det gjør det i det minste litt enklere å holde kontrollen på DNA «på avveie» slik som ved antibiotikaresistens.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.