Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Transferimi horizontal i gjeneve

Transferimi horizontal i gjeneve është lëvizja e informacionit gjenetik të shkruar në ADN midis organizmave të ndryshëm. Segmente të shumëfishta të ADN-së mund të transferohen menjëherë tek anëtarët e tjerë të specieve (kjo ndodh p.sh. për shkak të rezistencës antibiotike të baktereve) ose specieve të tjera.

Në kontrast me transmetimin vertikal të gjeneve gjatë riprodhimit organik, gjenet e transferuara horizontalisht nuk janë gjithnjë gjene që kalojnë tek pasardhësit e specieve. Tre mekanizma tipikë të transferimit horizontal të gjeneve në mikrobe janë transformimi, marrja e acideve nukleike; transduksioni, transferimi i gjeneve të ndërmjetësuar nga virusi; dhe konjugimi, transferimi i gjeneve të ndërmjetësuar nga plasmidi.

Eshtë zbuluar se një e gjashta e gjeneve të gjetura në gjenomën e vonesave jenë fituar nëpërmjet transferimit horizontal, të cilat ndoshta mund të ndikojnë në elasticitetin e tyre të shkëlqyer ndaj kushteve ekstreme të mjedisit.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.