Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Blåhval

Blåhval (Balaenoptera musculus) er det største kjente dyret i jordas historie. Den kan bli utrolige 33 m lang, og veie 190 tonn. Den gjennomsnittlige størrelsen er derimot «bare» rundt 70 tonn, som fortsatt er mer enn 30 ganger tyngre enn de største elefantene. Blåhvalen er så stor at en typisk mann kan krype gjennom dens største blodkar, og blåhvalens hjerte er like stor som en liten bil. Blåhvaler blir også svært gamle, og kan leve i minst 100 år.

Blåhvalen finnes i alle verdenshav, men arten er sjelden og truet som følge av utstrakt hvalfangst i fortiden. Arten ble globalt beskyttet ved lov i 1965. Den globale bestanden før hvalfangsten begynte er estimert til å ha vært 300 000 dyr. Nåværende anslag sier at det er 5 000 -12 000 blåhvaler igjen.

Blåhvaler spiser hovedsakelig planktoniske krepsdyr, spesielt krill. Men de har også vært kjent for å spise liten fisk og blekksprut. De dykker vanligvis ned til 50-100 m og kan holde pusten i opptil 15 minutter om gangen. Blåhvalen kan bevege seg med hastighet opp mot 30 km/t. De finner mat i kaldt vann i sommermånedene, og migrerer deretter til varmere farvann om vinteren. De er drektige i 10-11 måneder, og føder unger om våren etter å ha migrert tilbake til sommerområdene. Ungene følger mora i om lag 8 måneder, og vokser i snitt 90 kg/dag. Den er ferdig utvokst etter 10 år.

Utenom mennesket er spekkhogger den eneste som tidvis dreper blåhvaler. Disse angrepene er sjeldne, og sannsynligvis er de fleste angrep på unge blåhvaler, men det antas at en stor flokk spekkhoggere også kan drepe en voksen blåhval. Spekkhoggere er betydelig mindre enn blåhval.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.