Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Lav

Lav er organismer som oppstår ved symbiose mellom en sopp og en bakterie eller alge som kan gjøre fotosyntese. Det er mer enn 15 000 forskjellige typer lav. Noen er flate skorpelav som vokser på stein og trær. Andre har rike forgreininger, og kan henge flere meter ned fra trær. De største mengdene med lav vokser derimot på bakken og ser ut som mer typiske planter. Lav er en viktig del av den arktiske vegetasjonen. De er mindre påvirket av kulde og tørke i forhold til mange andre organismer. De er derimot sårbare for forurensning, noe som gjør at vi kan bruke fravær og tilstedeværelse av lav som indikatorer på luftkvaliteten.

Lav bidrar til å bryte ned bergarter, og å skape mer jordsmonn. I tundraen er det veldig lite annet planteliv som kan gjøre dette arbeidet og lavene er således av kritisk betydning. De inngår også som en viktig brikke i næringskjedene, f.eks. som beite for reinsdyr. Lav brukes også industrielt, som råvare til f.eks. farging av tøy, kosmetikk, ølbrygging og medisin.

Foto: Reinlav Cladonia rangiferina er den viktigste delen av lavbeitet for reinsdyr i arktiske strøk.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.