Om Polarpedia

Polarpedia – et oppslagsverk på internett om Arktis

Polarpedia –  er fritt tilgjengelig for alle og handler om polarforskning og polare fenomener. Det er laget av utdanningsprosjektet EDU-ARCTIC, og er en omfattende kunnskapsbase med mer enn 500 uttrykk oversatt til inntil 16 europeiske språk.

Polarpedia inneholder foruten tekst også bilder og videoer. Den er delt i ni kategorier:

I tillegg har Polarpedia spill og quiz, som inneholder interaktive ressurser for læring i form av spørrekonkurranser, digitale spill, aktivitetsark, forslag til eksperimenter og gruppeoppgaver.

Formålet med Polarpedia – det åpne oppslagsverket på internett om polar kunnskap – er å bidra til lærere og elevers forståelse og interesse for forskningstemaer, og samtidig tilegne seg disse kunnskapene både på sitt morsmål og på engelsk. De fleste av Polarpedia uttrykkene er beskrevet på engelsk, polsk, dansk, norsk, fransk, romansk, bulgarsk, italiensk, gresk, russisk, albansk, kroatisk, serbisk, makedonsk, tysk og islandsk.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.