Rreth Polarpedia

Polarpedia – një enciklopedi online e Arktikut

Polarpedia – është një enciklopedi online falas në internet mbi kërkimet polare. Ajo është një mjet i programit edukativ Edu Arktik i aksesueshëm pa regjistrim dhe një bazë dijesh për Arktikun, me më shumë se 500 terma të përkthyera në 16 gjuhë kombëtare europiane.

Polarpedia përmban foto, grafikë, lojëra dhe video. Ajo është e ndarë në nëntë kategori:

Një pjesë e rëndësishme e Polarpedias, Lojërat dhe Kuicet, pyetësorë, përmbajnë burime edukative për mësuesit dhe studentët në formë të lojërave online, kuice, pazella, eksperimente dhe propozime të punës në grup.

Enciklopedia shumëgjuhëshe në Internet për shkollat

Polarpedia është një enciklopedi online që përmban një fjalor të termave shkencorë në gjuhët evropiane: anglisht, polonisht, danisht, norvegjeze, frëngjisht, rumune, bullgare, italiane, greke, ruse, shqipe, kroate, serbe, maqedonase, gjermanisht dhe islandeze.

Ajo ndihmon mësuesit dhe studentët të përgatiten për pjesëmarrjen e tyre online duke dhënë shpjegime të shkurtra të termave shkencorë të përdorur nga hulumtuesit që kryejnë online.

Objektivi i Polarpedias u mundëson mësuesve dhe studentëve një mbështetje në fushën e edukimit për të thjeshtësuar punën e tyre në çështje shkencore si dhe për të zhvilluar aftësitë komunikuese në gjuhën angleze.

Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.