Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Rdzeń lodowy

1) Rdzenie lodowe to cylindryczne próbki lodu wywiercone z lodowca.

Lodowce tworzą się poprzez nagromadzenie kolejnych warstw śniegu. Każda kolejna warstwa różni się składem chemicznym i strukturą. Z czasem śnieg pod wpływem ciśnienia (nacisku) kolejnych warstw przekształca się w lód lodowcowy. Warstwy lodu gromadzą się przez kolejne lata, tworząc swoiste rejestry warunków klimatycznych w chwili powstawania, odzwierciedlając ówczesną akumulację śniegu, temperatury, skład chemiczny atmosfery, w tym stężenie gazów cieplarnianych, aktywność wulkaniczną i aktywność słoneczną.

Każda warstwa to dla naukowców skarbnica informacji o klimacie każdego roku. Podobnie jak rdzenie morskich osadów, rdzeń lodu stanowi pionową linię przeszłości klimatu ziemskiego, jego historii przechowywanej w lądolodach i lodowcach górskich. „Zapisy” rdzenia lodowego zapewniają najbardziej bezpośredni i szczegółowy sposób badania przeszłego klimatu i minionych warunków atmosferycznych. Rdzenie lodowe są pozyskiwane na wszystkich kontynentach, ale większość pochodzi z Antarktyki i Grenlandii, gdzie rekordowe z nich sięgają głębokości 3 km. Rdzenie lodowe z zimnych obszarów wewnętrznych arkuszy lodu polarnego zapewniają wyjątkowo dobrze zachowane i szczegółowe dane o klimacie.

Badania rdzeni wykazały jak w ciągu ponad 400 000 lat zawartość dwutlenku węgla w atmosferze rosła i spadała, w korelacji do okresów zlodowaceń i cieplejszych interglacjałów.

2) Rdzeń lodowy to fragment lodu lodowcowego zachowany w obrębie moreny czołowej lub bocznej lub soczewka lodowa utworzona w obrębie pingo.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.