Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»

Techniki przejścia

Techniki przejścia polegają na pobieraniu informacji znanych na dużą skalę w celu prognozowania w skali lokalnej. Techniki przejścia w modelowaniu klimatycznym to próba wypełnienia luki między przewidywaniami globalnymi i lokalnymi poprzez nałożenie danych na poziomie lokalnym na wielkoskalowe modele klimatyczne. Informacje o zmianach klimatu pochodzą generalnie z globalnych modeli klimatycznych.

W tej skali cały region może być reprezentowany tylko przez kilka komórek siatki, z których każda reprezentuje tylko jedną wartość. Co więcej, modele globalne nie uwzględniają w wystarczającym stopniu zmian w roślinności, złożonej topografii i linii brzegowych, które są ważnymi aspektami zmienności klimatycznej.

Techniki przejścia pozwalają na szczegółową analizę stosunkowo małych obszarów – w niektórych przypadkach do 25 kilometrów kwadratowych, zapewniając o wiele wyższą rozdzielczość, niż oferowana przez symulacje globalnego modelu klimatycznego, co z kolei umożliwia ocenę adaptacji oraz planowanie, niezbędne w wielu wrażliwych na zmiany klimatyczne regionach świata.

Istnieją dwa podstawowe podejścia do technik przejścia:

  • dynamiczne i statystyczne.

Te pierwsze wykorzystują regionalne modele klimatyczne (RCM) mające wyższą rozdzielczość przestrzenną (zwykle 10–50 km) na ograniczonym obszarze i zasilane są wielkoskalowymi danymi z modeli globalnych dla danego obszaru.

Statyczne metody z kolei najpierw znajdują zależności statystyczne między obserwowanymi zmiennymi w małej skali (często na poziomie stacji pomiarowej) a zmiennymi w globalnej skali. Przyszłe wartości wielkoskalowych zmiennych uzyskanych z globalnych projekcji są następnie wykorzystywane do oszacowania szczegółów dotyczących przyszłego lokalnego klimatu.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.