Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
«
»
Other languages:

Warstwy Ziemi

Ziemia zbudowana jest z 4 warstw: stałej skorupy na zewnątrz, płaszcza i jądra zewnętrznego i wewnętrznego.

SKORUPA ZIEMSKA

Skorupa jest stosunkowo zimną warstwą (18-870°C), więc pęka, powodując trzęsienia ziemi. Jest grubsza pod kontynentami (około 40 km) niż pod oceanami (około 8 km). Składa się z glinokrzemianów wapnia i sodu. Ma formę płyt pływających po płaszczu ziemskim.

PŁASZCZ ZIEMSKI

Płaszcz jest najgrubszą warstwą (2900 km grubości), złożoną z gorących (ok. 870°C u góry, 2200°Cu dołu), gęstych skał (żelazo, magnez, glin, krzem i związki tlenowo-krzemianowe). Ze względu na skrajne różnice temperatur między górą a dnem porusza się, powodując przemieszczanie się płyt w skorupie.

JĄDRO ZEWNĘTRZNE

Jądro zewnętrzne składa się z roztopionego, ciekłego żelaza i niklu; ma grubość 2400 km. Gdy Ziemia się obraca, zewnętrzny rdzeń również się obraca, generując pole magnetyczne Ziemi.

JĄDRO WEWNĘTRZNE

Ta najgłębiej położona warstwa ma grubość 1300 km. To bryła żelaza – stała i nieruchoma z uwagi na bardzo wysokie ciśnienie.

Naukowcy nie są w stanie bezpośrednio zbadać środka Ziemi – odwierty sięgają głębokości 12 km, bo wysoka temperatura i ciśnienie uniemożliwiają głębsze wiercenia. Potrafimy jednak zmierzyć fale dźwiękowe (sejsmiczne) wytwarzane przez trzęsienia ziemi, a tym samym określić gęstość materiałów tworzących Ziemię.

«
»
Polarpedia has information categorized by main topics. Click on an icon below to view the available terms.
Polarpedia terms are created by EDU-ARCTIC Consortium, which holds responsibility for quality of translations in following languages: Polish, French, Danish, Norwegian, German, Russian, Italian, unless indicated otherwise. If you see an error - please contact us: edukacja@igf.edu.pl.
European Union flag This project (EDU-ARCTIC) has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 710240. The content of the website is the sole responsibility of the Consortium and it does not represent the opinion of the European Commission, and the Commission is not responsible for any use that might be made of information contained.
Designed & hosted by American Systems Sp. z o.o.